Group Exhibition 2 – Painting and Sculpture

Group Exhibition 2 – Painting and Sculpture

Group Exhibition 2 – Painting and Sculpture December 2019 Participating artists: Akrithakis  Akritidou Penelope Katzourakis Michalis Lassithiotakis Ioannis Liagou Emmanouela Manousakis Michalis Michaeledes Michael Noda Masaaki Papadoperakis Thomas Polymeris...