Γ ι ά ν ν η ς   Φ ω κ ά ς | ζωγραφική

διάρκεια έκθεσης 4/5-10/6/2023

 

ώρες-ημέρες λειτουργίας της έκθεσης:
Tρίτη – Παρασκευή 15.30 – 20.00, Σάββατο 11.00 – 15.00
Είσοδος Ελεύθερη