Christos Kouloukouris

“Kalochori”

19 January – 9 February  2019