ΕΚΘΕΣΗ-EXHIBITION

 

Οκτώβριος-October 2019

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΟΝΟΓΛΟΥ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΛΕΞΙΣ ΖΩΣΑ;»

Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου και ώρες 12.00 -18.00, η γκαλερί ARTFORUM (Τσιμισκή 113 και Δημ.Γούναρη, 2310 257552), έχει την χαρά να σας προσκαλέσει στα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης του: Δημήτρη Ξόνογλου με θέμα Δημοκρατία: Λέξις ζώσα;

Ώρες-Ημέρες: Τρίτη-Παρασκευή 17.00-21.00, Σάββατο 11.00-15.00

Για τον Δημήτρη Ξόνογλου, η Δημοκρατία είναι πολίτευμα, όπου κυριαρχεί η ηθική της αλληλεγγύης, της επιείκειας και της συγγνώμης, της συμφιλίωσης ανάμεσα στους ανθρώπους, της ισονομίας, της ανεκτικότητας, της θυσίας, της πίστης, της ομορφιάς και του πολιτισμού, της ελπίδας, της μεγαλοψυχίας.

Η Δρ. Σάνια Παπά, Ιστορικός Τέχνης του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ, στο κείμενο του καταλόγου γράφει μεταξύ άλλων:

…«Η καλλιτεχνική στάση και πράξη του Δημήτρη Ξόνογλου είναι καθαρά ριζοσπαστική (σε επίπεδο αισθητικό, κοινωνικοπολιτικό και ιστορικό). Προσεγγίζει έτσι εις βάθος το επερώτημα της Δημοκρατίας ως λέξης ζώσας, επιθυμώντας να μετακινήσει καταλυτικά τα επιβεβλημένα στεγανά της ηθικής και της τάξης.

Ο Δημήτρης Ξόνογλου μας αποκαλύπτει τις πιο δυναμικές μεταφορές του όρου Δημοκρατία, ενεργοποιώντας τόσο το εννοιολογικό, όσο και το ζωγραφικό πλαίσιο, ταυτόχρονα με πνεύμα σκωπτικό και έντονα κριτικό, με οξυδέρκεια και ποιητικό λόγο, προβάλλοντας την διασπαστική υλικότητα των μέσων που χρησιμοποιεί»…


Dimitris Xonoglou “DEMOCRACY: A LIVING WORD?”

This Saturday 12 October at 12.00-18.00, Gallery ARTFORUM (Tsimiski 113 with Dimitriou Gounari, 2310 157552) will have the pleasure to invite you to the opening of the solo exhibition of Dimitri Xonoglou titled Democracy: Living word?

Hours-Days: Tuesday-Friday 17.00-21.00, Saturday 11.00-15.00

For Dimitris Xonogllou, Democracy is a political system, where the predominant ethic is that of solidarity, clemency and that of forgiveness, and reconciliation between the people, egalitarianism, tolerance, sacrifice, faith, beauty and that of culture, hope, and kindheartedness.

Dr.Sania Papa, Art historian of the Faculty of Visual and Applied Arts of the Aristotle University Of Thessaloniki, is writing in the catalogue text between others:

…«Dimitris Xonoglou’s artistic attitude and actions are clearly radical (at an aesthetic, socio-political and historical level). It is thus that he approaches in depth the issue of Democracy as a living word, desiring to catalytically shift the imposed watertight boundaries of “morality” and “order”.

Dimitris Xonoglou reveals to us the most dynamic metaphors of the term Democracy by activating both the conceptual and painting frameworks, in a spirit of derision and at the same time intense criticism; with acumen and poetic discourse, he displays the disintegrative materiality of the media he uses.»…