EMERGING ARTISTS

Faculty of Fine Arts of Thessaloniki (AUTH, Professor Yannis  Fokas)

  Akonidou Kalliope, Akritidou Penelope, Anastasiadou Dimitra, Bebelekou Despina, Florou Ioanna, Georgiadis Vassilis, Gkeka Eleutheria, Kalia Sotiria, Karababas Panayiotis, Koukouyannis Christos, Michalis Christos, Moisidis Yorgos, Papageorgiou Lina, Pavlidis Elamin Kostas, Pitos Leutheris, Protopapa Rea, Rentzika Isidora, Rudolf Ion, Tapsas Kostas, Toliou Leutheria, Tsantekidou Ioanna, Tsikouras Nikos, Tsikrikonis Andreas, Tsoumatidou Stella, Tyropolis Marios, Vangeli Sofia, Vouza Maria.  

2-17/3/2018 ARTFORUM GALLERY

Horary: Monday-Friday: 17.00 – 20.30

 

3-13/3/2018 Parallel exhibition OPEN ART LAB (TIF–HELEXPO)

Horary: Monday-Saturday: 13.00-18.00