Group Exhibition – 2014


January 2014

 

Group Exhibition 2 – Painting and Sculpture

Participating artists:

Akrithakis 

Akritidou Penelope

Katzourakis Michalis

Lassithiotakis Ioannis

Liagou Emmanouela

Manousakis Michalis

Michaeledes Michael

Noda Masaaki

Papadoperakis Thomas

Polymeris Manolis

Xonoglou Dimitris

e.t.c

 

Exhibition hours: Monday-Friday  17:00–20:30, Saturday  11:00-14:30