Zoumboulakis Petros

 

November 2012

TSATSIS PROJECTS / ARTFORUM  November 2012: “Petros Zoumpoulakis” (solo exhibition || drawing)

Opening day: 15 November 2012

Duration: 15 November – 15 December 2012